Bedrijfsmodel

In onze Engelstalige geïntegreerde bedrijfsmodel geven we grafisch weer op welke manier en met welke middelen we waarde creëren voor onze belanghebbenden. In dit interactief model zijn de financiële resultaten en duurzaamheidsresultaten samengebracht.

Q-Park bedrijfsmodel

Middelen

Q-Park is in tien Noordwest-Europese landen een kwaliteitsbegrip in parkeren. Onze parkeerfaciliteiten, in eigendom en huur en met management contracten, zijn goed voor 836.473 parkeerplaatsen. Ook verzorgen we in sommige landen namens lokale overheden of private eigenaren de handhaving op straat. Om zoveel mogelijk financiële waarde te creëren met deze middelen, runnen we ons bedrijf uiterst efficiënt. Ons hoogwaardig kwaliteitsniveau handhaven we met 2.517 medewerkers (2.199 FTEs)1. We zetten steeds slimmere oplossingen en systemen in om onze kosten te beheersen.

Klanten

Een groot deel van onze omzet bestaat uit kortparkeer-transacties. Ongeveer een vijfde komt van abonneehouders. Q-Park laat het aanbod en de betalingsmogelijkheden meegroeien met de behoefte van klanten. Betalen kan contant, met een betaalkaart of via een factuur. Reserveren en betalen kan ook in toenemende mate digitaal. Via de Q-Park Control Room (QCR) staan we in contact met veel van onze parkeerfaciliteiten om klanten 24/7 assistentie te kunnen verlenen. Onze medewerkers spreken de taal van de klant.

Diensten

Klanten zijn automobilisten die komen parkeren, maar ook vastgoedeigenaren of bedrijven die parkeren aanbieden als onderdeel van hun eigen aanbod, zoals theaters, winkelcentra, universiteiten of ziekenhuizen. Dagelijks maken 1 miljoen automobilisten gebruik van de Q-Park parkeerfaciliteiten. Met de inkomstenstroom die we hiermee genereren, kunnen we blijven investeren in toekomstgerichte parkeeroplossingen voor onze partners en klanten.

Resultaat

Voorop staat de groeiende bewustwording van automobilisten, bestuurders en andere belanghebbenden over nut en noodzaak van betaald parkeren. De economische en sociale waarde zien we terug in de leefbaarheid van de stad. Correct geprijsde parkeerdienstverlening zorgt voor een evenwichtiger verdeling van de maatschappelijke kosten van het gebruik van de openbare ruimte. De milieuwaarde schuilt in de lagere CO2-uitstoot door betere bereikbaarheid van binnensteden en goede doorstroming van het verkeer. We leveren zelf een bijdrage aan milieu en klimaat door onder meer in te zetten op duurzaam gebouwde parkeergarages.

In het hoofdstuk Overzichten ziet u de belangrijkste resultaten van onze waardecreatie van de afgelopen jaren. Dit biedt inzicht in hoe we ook de wat meer 'ongrijpbare' aspecten meetbaar hebben gemaakt. Gedetailleerde financiële informatie vindt u in ons jaarverslag 2014.

  1. Het aantal medewerkers is anders dan het aantal FTEs. Zie woordenlijst.