Vooruitblik

Q-Park zet in op waardecreatie voor al haar belanghebbenden. We hebben onze strategie herijkt en willen onze positie versterken op die locaties waar we klanten het meeste te bieden hebben. We blijven onverminderd vasthouden aan de functionele Q-Park kwaliteit.

Q-Park heeft de organisatiestructuur gewijzigd en 4 internationale regio's gevormd: Midden (Nederland en Duitsland), West (Groot-Brittannië en Ierland), Zuid (Frankrijk en België), Noord (Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland). Deze indeling zal ook het MVO beleid, MVO proces en de MVO prestaties gaan versterken. De regiovorming bevordert de samenwerking en zal leiden tot een verbeterde uitwisseling op duurzaamheidsaspecten. De komende jaren willen we deze koers vasthouden en kennis en systemen op een steeds efficiëntere manier delen tussen regio’s, met als doel een gestroomlijnde lokale landelijke en internationale operatie. We kunnen in iedere regio bovendien gericht inspelen op de specifieke behoeften van overheden, klanten en partners.

Onze belangrijkste ambitie voor de komende jaren blijft inzetten op kwaliteit en duurzaamheid voor onze belanghebbenden. Dit is wat ons kenmerkt en onderscheidt. Naast het behalen van onze doelstellingen werken we verder aan het integreren van onze 2 jaarverslagen, het verder optimaliseren van de dataprocessen en de effectiviteit van ons MVO beleid. We streven ernaar om over het jaar 2017 een geïntegreerd jaarverslag uit te geven.

Meerjarig perspectief

Q-Park zorgt voor nog meer betaalgemak door de inzet van innovatieve betalingsmethoden die effectieve tariefstappen mogelijk maken. Contant-loos betalen raakt ingeburgerd. We koppelen ICT-systemen en data aan die van partners om daarmee samen klanten, kenniscentra als universiteiten, en overheden van dienst te zijn. We creëren meer draagvlak voor geregu­leerd parkeren en inspireren bezoekers van binnensteden tot bewustere mobiliteitskeuzes.