Maatschappij

Doelstelling

Betrokkenheid van klanten en medewerkers verbeteren en bijdragen aan hun veiligheid en gezondheid.

Wat willen we bereiken

Q-Park bevordert de veiligheid en gezondheid van klanten en medewerkers. Dit doen we onder andere door medewerkers op te leiden en uit te rusten voor hun werk en te zorgen voor een veilige, gezonde werkomgeving. Uit klantenonderzoek blijkt dat van de vele diensten die we leveren, de aanwezigheid van toiletten en een hartdefibrillator het meest worden gewaardeerd. Vandaar dat we deze diensten graag willen bieden in de parkeergarages in eigendom of met langdurige huur. Ook stellen we onze medewerkers in de gelegenheid levensreddende handelingen te leren, zodat ze zowel thuis als op het werk iemand kunnen helpen.

Jaarlijks ontvangen we miljoenen bezoekers in onze parkeerfaciliteiten, op alle tijdstippen van de dag. Het is helaas mogelijk dat onze medewerkers te maken krijgen met ongepast of agressief gedrag. We bieden parking hosts een training om hiermee te leren omgaan. In het kader van verkeersveiligheid werken we samen met rijscholen om kandidaat-bestuurders goed te leren manoeuvreren tijdens het parkeren.

Conflicthanteringstrainingen 5501 (2013: 618)Samenwerking met rijscholen 43 (2013: 28)Medewerkers getraind in reanimatie 588 (2013: 419)

Wat hebben we bereikt

Veiligheid klanten

Het aantal medewerkers dat we trainden in weerbaarheid tegen agressie en geweld daalde naar 550. Dat komt vooral omdat we niet langer in iedere parkeerfaciliteit parking hosts hebben, maar meer werken met mobiele teams en de QCR.

Q-Park gebruikt CCTV, een gesloten televisiecircuit, in veel parkeergarages. Dat doen we om het gevoel van klantveiligheid willen verhogen. Het komt gelukkig zelden voor dat voertuigen die bij ons geparkeerd staan in aanraking komen met diefstal of vandalisme. Maar als het gebeurt, waarderen klanten het dat we op aanvraag van politie of verzekeringsmaatschappij bewijsmateriaal kunnen leveren. Het vastleggen van beelden en de opslag van gegevens raakt aan de privacy van onze klanten. Het is cruciaal dat Q-Park oplettend is als het gaat om de bescherming van deze gegevens. Omdat CCTV de activiteiten van een individu kan opnemen, is het gebruik ervan wettelijk vastgelegd. Gegevens worden veilig opgeslagen op een plek waartoe slechts enkele mensen binnen de organisatie toegang hebben. Gegevens worden slechts bewaard voor zo lang als nodig en maximaal 30 dagen.

Verkeersveiligheid

De samenwerking met rijscholen is geïntensiveerd. Frankrijk heeft nu ook enkele rijscholen die lesgeven in onze parkeerfaciliteiten. Q-Park Ierland is partner geworden van de Irish School of Motoring (ISM) en Q-Park Groot-Brittannië van de DIA (Driver Instructors Association), de grootste vereniging van rijscholen. Q-Park stelt in een paar parkeerfaciliteiten de bovenste verdiepingen beschikbaar als oefenlocatie. Ook zullen Q-Park en de DIA samen optrekken bij verkeersveiligheidscampagnes.

Q-Park Denemarken organiseert met Børneulykkesfonden (een fonds voor de preventie van verkeersongelukken met kinderen) een actie om te zorgen dat kinderen 's winters goed zichtbaar zijn in het verkeer.

In Groot-Brittannië sponsorden we Brake, dat zich inzet om verkeersslachtoffers te voorkomen. Klanten die vooraf een parkeerplaats reserveerden, kregen 10 procent korting. Een deel van de omzet werd geschonken aan Brake.

In totaal besteedden we in 2014 EUR 300.707 aan maatschappelijke projecten.

Samenwerking met ziekenhuizen

Q-Park Ierland heeft EUR 5.000 gedoneerd aan Temple Street Children's Hospital in Dublin en EUR 8.000 aan het Mercy Hospital in Cork dankzij een partnerschap tussen het ziekenhuis en Q-Park. De samenwerking maakt het mogelijk om voor personeel en bezoekers van de patiënten voor EUR 6 maximaal 24 uur te parkeren. Voor elke transactie doneert Q-Park EUR 1 aan het ziekenhuis. Tevens is Q-Park Ierland bekroond met een Mercy Star door het Mercy Hospital voor 'Beste Collectieve Partnership 2014’.

Welzijn

Uit terugkerende klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat onze parkerende klanten de aanwezigheid van toiletten en AEDs het meest op prijs stellen. Of we een alcoholtester of schoenpoetsmachine in onze parkeerfaciliteiten neerzetten, vinden klanten minder belangrijk. Opvallend is dat informatieschermen en watertappunten wel aan belang winnen ten opzichte van startkabels.

Meest gewaardeerde diensten uit klanttevredenheidsonderzoek 2014

Het aantal toiletvoorzieningen of de verwijzing daarnaar bleef veelal gelijk, evenals de aanwezigheid van AEDs. Wel steeg het aantal medewerkers dat een reanimatietraining volgde van 419 naar 588. We zorgen met deze trainingen dat ons personeel goed is toegerust om bij problemen hulp te bieden.

PFs (eigendom + langdurige huur) met AEDs en medewerkers getraind in reanimatie

  1. Een rood cijfer geeft aan dat dit getal een negatieve trend volgt.