Interview BREEAM-labels

Karel Brouns, adviseur raad van bestuur

Voortrekkersrol Q-Park

Verduurzamen van de parkeergarages is een van de PIs in het MVO beleid van Q-Park. Heel belangrijk hiervoor is het lidmaatschap van de Dutch Green Building Council (DGBC). Daarin is Karel Brouns afgevaardigde voor Q-Park. Met de DGBC heeft Q-Park al concrete successen geboekt. Karel legt uit: “Parkeergarages vormen een groot vastgoed­segment. Q-Park heeft de DGBC gevraagd of ze hiervoor aan BREEAM-certificering willen werken. We hebben twee bètaversies van labels ontwikkeld op basis van BREEAM, één voor bestaande garages en één voor nieuwbouw. De DGBC overlegt nu met de BRE over het verkrijgen van goedkeuring voor standaardisatie van deze labels.”

Maar Q-Park is ambitieuzer, vertelt Karel. “We zijn actief in 10 landen, dus zetten we in op internationalisering van dat label. Dat doen we via de overkoepelende Green Building Council (GBC) die actief is in 16 landen. Nederland is daarin een sterke koploper met de DGBC, die ook licentiehouder is van BRE, en met onze positie maken we ons dus sterk voor de internationale toepassing van die certificering. Het label kan dan per land worden aangepast aan relevante regelgeving. Zo hoeft niet elke GBC in elk land de procedure helemaal opnieuw te doorlopen.”

Eerste successen geboekt

De voortrekkersrol van Q-Park in de werkgroepen is niet zo vreemd, zegt Karel. “We hebben een belangrijk deel van onze vastgoedkennis geleverd. In de loop der jaren hebben we ook veel kennis opgedaan over aspecten als verlichting, ventilatie en installaties, en energie. In de werkgroepen is gewerkt aan de 9 hoofdpunten van BREEAM waar vastgoed qua duurzaamheid aan moet voldoen. Dat zijn onderwerpen als milieu, P&O, management, verspilling en energieverbruik. Binnen die onderwerpen hebben we de vragen specifiek gemaakt voor parkeergarages. Q-Park wil graag een aantal garages certificeren volgens het nieuwe BREEAM-label. Er zijn nu al veel gemeenten die naar de bètaversie vragen en deze in aanbestedingsprotocollen meenemen voor duurzaam bouwen. Dan moeten de opdrachtgevers, projectontwikkelaars en bouwers daar­aan voldoen. Die versie heeft dus al impact.”

Samen investeren

Verduurzamen van parkeergarages kan op veel manieren. Bij nieuwbouw kan de ontwikkelaar vanaf het begin daar rekening mee houden en zelf zorgen voor certificering. Bij bestaande garages ligt het zwaartepunt op beheer. “Er is een algemene duurzaamheidsrichtlijn, de ISO 26000, maar daar kun je niet op certificeren. Op de andere, de ISO 14001, wel. In ons bedrijfsmilieuplan staan de daarbij horende acties als milieu­vriendelijke schoonmaak­middelen, energie­besparing, inpakken van olietanks tegen lekkage, arbeids­omstandigheden, milieuvriendelijke autolease. Die worden jaarlijks geaudit.”

Q-Park huurt ook parkeergarages van gemeenten, ontwikkelaars of beleggers. “Met die partijen praten we eveneens over duurzaamheids­maatregelen. Ook bij renovatie willen we overleg over duurzame maatregelen. Zo komen we tot ‘green leases’. Als de belegger investeert in verlaging van de energiekosten, dan legt de huurder die daar baat bij heeft een deel bij om die investering te kunnen doen. We hebben er ook belang bij dat gehuurd vastgoed verduurzaamt. Beleggers en gemeenten zijn daar al goed mee bezig. Binnen bepaalde grenzen, want bijvoorbeeld verlichting die pas 6 jaar oud is, sloop je er niet uit. Maar na 13 jaar kun je best praten over vervanging door ledverlichting. Dan dragen we samen die investering.”