MVO visie

Onderdeel van de mobiliteitsketen

Q-Park staat voor ‘Quality in parking’. Die principiële keuze voor kwaliteit vormt ook de kern van onze visie op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Q-Park wil met haar parkeerfaciliteiten en aanverwante diensten voor parkerende klanten, integraal onderdeel zijn van de mobiliteitsketen. Gereguleerd en betaald parkeren, bij voorkeur in schone en veilige faciliteiten, biedt een antwoord op de uitdagingen van de stad van vandaag en morgen. Daarover gaan we ook in gesprek met lokale overheden.

Economie

De bevolking groeit nog steeds en de verstedelijking zet door. Meer dan tweederde van alle Europeanen woont in stedelijke gebieden. Hier wordt ongeveer 85 procent van het BBP (Bruto Binnenlands Product) gegenereerd1. Die toenemende economische bedrijvigheid heeft ook consequenties voor de leefbaarheid. Steden kampen met opstoppingen, zoekverkeer, verminderde bereikbaarheid, luchtvervuiling en onaantrekkelijke en onveilige straten en pleinen vol geparkeerde auto's. Om te voorkomen dat die economische bedrijvigheid tot stilstand komt, is het essentieel om een integraal mobiliteitsbeleid te ontwikkelen en te handhaven.

Mobiliteit

Steden kampen met beperkte ruimte om mobiliteit te faciliteren, terwijl het aantal auto’s blijft groeien. Q-Park streeft samen met haar partners naar een samenhangend mobiliteitsbeleid waarin economische groei, levenskwaliteit, duurzame ontwikkeling en milieubescherming hand in hand gaan. Gereguleerd parkeren en een doordacht prijsbeleid als onderdeel van het mobiliteitsbeleid van de stad helpen om de groeiende vraag beter te beheersen, kosten te verplaatsen naar de gebruiker en onnodig autogebruik te beperken. Goede informatievoorziening over beschikbare plekken en tarieven stimuleert de mobiliteit. Ook koppeling met openbaar vervoer (OV) door bijvoorbeeld voldoende parkeerplaatsen voor OV-reizigers te bieden en het combineren van betaald parkeren met OV-abonnementen bieden kansen. Goede parkeerfaciliteiten werken in grote steden als mobiliteitsmachines.

Optimale parkeertarieven

Optimale tarieven zijn onderdeel van het mobiliteitsbeleid. Zij stimuleren een deel van de automobilisten op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven, zoals een ander vervoermiddel (OV of fiets) of parkeren buiten het centrum. Een op marktwerking gebaseerd parkeertarief helpt bij het efficiënt verdelen van parkeerplaatsen. Voor wie betaald in het hart van de binnenstad wil parkeren, is er dan voldoende plaats. Q-Park heeft uitgebreide kennis over dit onderwerp en adviseert stadsbesturen.

Aantrekkelijke faciliteiten

Parkeerfaciliteiten functioneren ook als visitekaartje voor een stad, winkelcentrum, station of ziekenhuis. Als ze tenminste gastvrijheid uitstralen, want het is de kunst ze functioneel én aantrekkelijk te maken. Q-Park zet zich in voor parkeergelegenheden die snel te vinden zijn, bereikbaar, beschikbaar en makkelijk in gebruik. Maar die ook schoon en veilig zijn en passen bij hun omgeving.

Schaarse ruimte benutten

Veel particuliere parkeerfaciliteiten staan ’s avonds en in het weekend leeg. Om de schaarse ruimte beter te benutten, werken we samen met de eigenaren om deze locaties buiten eigen gebruiksuren open te stellen voor kortparkeerders. Hiervoor hebben we een specifieke dienstverlening ontwikkeld waardoor we ook meer waarde creëren.

Deel van de aantrekkelijke stad

De gebruiker of de overheid betaalt voor de faciliteiten die essentieel zijn voor een aantrekkelijke, bereikbare en leefbare stad. Parkeren is geen doel op zich. Het zijn juist winkels, horeca, cultuur, uitgaansleven, opleidingscentra en goede ziekenhuizen die mensen trekken. Bezoekers willen dan direct in de buurt hun auto parkeren. De prijs is voor hen minder belangrijk dan het nabij parkeren. Bepaalde steden ontwikkelen zich op dit moment tot magneten. Het aanbieden van gratis parkeren is voor deze centra niet de oplossing. Andere blijven achter, daar loopt de aantrekkelijkheid terug.

Maatschappij

Parkeerfaciliteiten zijn duurder en duurzamer dan straatparkeren en parkeerterreinen. Tegenover de hogere kosten voor constructie, exploitatie en onderhoud staat een garage die bijdraagt aan voetgangersvriendelijke en hoog­waardige publieke ruimten.

Leefbare publieke ruimte

Een goed georganiseerde stedelijke omgeving biedt bewegingsruimte en stimuleert mensen om zich lopend, fietsend of met het OV te verplaatsen. Dat heeft een positieve uitwerking op hun gezondheid en welzijn. Q-Park is geen voorstander van onnodig autogebruik, wel van goede parkeergelegenheden die functioneren als knooppunten. Pleinen en straten veranderen dan van verkeersruimtes in plaatsen waar mensen zich ongedwongen, veilig en sociaal kunnen bewegen. Daar komt bij dat een schone en veilige parkeerfaciliteit verantwoordelijk gedrag lijkt te stimuleren, niet alleen in maar ook rondom de locatie.

Banen praktisch ingestelde mensen

Als parkeerbedrijf biedt Q-Park aantrekkelijk werk voor mensen met een praktische inslag. Onze parking hosts en callcenter medewerkers zijn het lokale gezicht en de vertrouwde stem van Q-Park. Ze hebben direct contact met de klant en maken voor Q-Park het verschil. Daardoor weten ze zich gewaardeerd. We zorgen dat onze medewerkers goed en klantgericht zijn opgeleid. Ook werken we aan hun weerbaarheid tegen agressie of geweld, want dat komt soms voor.

Milieu

Luchtkwaliteit

Betaald parkeren helpt autogebruik in steden te verminderen, waardoor CO2-emissies en verbruik van fossiele brandstoffen worden gereduceerd. Goede doorstroming met bijvoorbeeld parkeerroute-informatiesystemen heeft een positief effect op de luchtkwaliteit. Dynamische tarieven - hoger tijdens piektijden - helpen het autogebruik te kanaliseren.

Opladen en deelauto's

In steeds meer Q-Park faciliteiten kunnen klanten hun elektrische auto opladen. Ook reserveren we vaste plekken voor partners die deelauto's aanbieden.

Eigen bedrijfsvoering

Q-Park streeft naar het verbeteren van milieuprestaties van de eigen parkeerfaciliteiten, het wagenpark en de kantoren. Daarnaast streven we naar het beïnvloeden van milieuprestaties van belangrijke relaties in de waardeketen.

Effectketen van een dynamisch parkeertariefbeleid

  1. Bron: Europa Decentraal, maart 2014.