Milieu

Doelstelling

Verbeteren van de milieuprestaties van onze parkeerfaciliteiten, wagenpark, kantoren en het beïnvloeden van milieuprestaties van belangrijke relaties in de waardeketen.

Wat willen we bereiken

Energiebesparingsprogramma

Q-Park is een grote elektriciteitsverbruiker, zowel voor verlichting en het opladen van elektrische auto's als voor andere installaties.

In 2009 is een Energy Saving programma opgestart om de bewustwording te vergroten en maatregelen te treffen om het energieverbruik en de CO2-voetafdruk te reduceren. We drukken dat uit in de CO2-uitstoot per parkeerplaats in eigendom of langdurige huur.

In het kader van het Energy Saving programma is in 2012 een traject ingezet om bestaande verlichtingsinstallaties en ­-aansturingen te optimaliseren. Zo kunnen ons energieverbruik en onze CO2-voetafdruk worden gereduceerd. De afdeling Corporate Real Estate & Facilities Management ondersteunt de landenorganisaties in het realiseren van de afgesproken reductiedoelstellingen. Op centraal niveau analyseren en beoordelen we marktoplossingen op het gebied van lichtopbrengst, energieverbruik en financiële haalbaarheid. Deze technische oplossingen passen we toe:

Dit resulteert in een optimalisatie van het energieverbruik van verlichtingsinstallaties in nieuw gebouwde en gerenoveerde parkeerfaciliteiten. Het economische criterium is dat eventuele méér-investeringen voor nieuwe technieken, zoals led in minder dan 5 jaar terugverdiend zijn.

Bewustwording creëren is een belangrijke succesfactor. Als onderdeel van het trainingsprogramma dat we hebben gemaakt voor onze operationele medewerkers is een handleiding opgesteld om medewerkers bewuster te maken van energieverbruik. Er wordt actief gestuurd op het afzetten van parkeergedeeltes en (deels) uitschakelen van verlichting als de bezetting in de parkeergarage dit toelaat.

Duurzame personenauto's

In onze parkeerfaciliteiten stimuleren we het gebruik van duurzame personenauto's door oplaadpalen voor elektrische en hybride voertuigen te plaatsen. Ook bieden we gereserveerde plekken aan voor klanten die deelnemen aan initiatieven op het gebied van deelauto's.

In onze bedrijfsvoering zetten we in op:

Door gebruik te maken van moderne communicatietechnologie voorkomen we overbodig reizen.

BREEAM

Naast de eigen duurzaamheidsprogramma's werken we mee aan de ontwikkeling van de BREEAM In Use standaard voor parkeergarages. Deze moet in 2017 gereed zijn.

634 parkeerplaatsen voor deelauto's (2013: 353) Kostenbesparing door energiebesparing
EUR 460.043
CO2 in kg/per parkeerplaats in eigendom of langdurige huur 151 (2013: 162)

Wat hebben we bereikt

Energiebesparing

Het energiebesparingsprogramma heeft duidelijk effect, zowel financieel als milieutechnisch. Via een centraal inkoopbeleid willen we energie grootschaliger inkopen. Daarnaast verbruiken we minder energie door energiezuinige maatregelen zoals led- en dimtechnologie. We besparen hiermee vanaf 2012 tot en met 2014 EUR 934.503 en zitten daarmee bijna op de helft van onze doelstelling voor 2016. De besparing ten opzichte van 2013 bedroeg EUR 460.043. Ons energieverbruik is omlaag gegaan van 445.000 (GJ) naar 425.307 (GJ). Uitgedrukt in kWh per parkeerplaats in eigendom en langdurige huur komt dat neer op 546 kWh (2013: 582 kWh). We liggen hiermee prima op schema.

CO2-prestatie

Naast energiebesparende maatregelen voor verlichting, onderzoeken we ook de mogelijkheden voor het optimaliseren van aansturingen van ventilatie-installaties en liften. Ook daarmee kunnen we het energieverbruik en de CO2-voetafdruk reduceren.

Door het invoeren van de regiostructuur en het gebruik van videoconferencing is het aantal lange vluchten drastisch gedaald. We hebben ook het samenwerkingsprogramma Lync in gebruik genomen. Onze gemiddelde CO2-voetafdruk per parkeerplaats in eigendom of langdurige huur daalde van 162 kg in 2013 naar 151 kg in 2014.

Meer plekken voor elektrische auto's en auto delen

We zien een aanzienlijke groei van het aantal parkeerplaatsen voor deelauto's, al blijft dit beperkt als we het afzetten tegen het totaal aantal parkeerplaatsen bij ons in beheer. Ook is het aantal parkeerplaatsen met laadpalen weer gestegen. Voor beide PI's hebben we een totaaldoel geformuleerd aangezien we hierin de trend volgen die per land verschilt. De Noordse landen, Nederland en Groot-Brittannië zijn hierin trendsettend.

Aantal parkeerplaatsen voor e-cars en deelauto's

Verduurzaming eigen wagenpark

Het aantal zuinige en schone auto's in het eigen wagenpark nam opnieuw toe, met 26 tot een totaal van 130. De gemiddelde kg CO2-emissie per auto is gelijk gebleven.

Q-Park CO2-emissies 2014 verdeling