Trends

Relevante trends

Ons waardecreërende doel houdt rekening met zes grote trends die zich al aandienen of zich op korte termijn zullen manifesteren. Het gaat om relevante trends die van invloed zijn op de parkeermarkt en op Q-Park in het bijzonder. Centraal staat dat we de behoeften van onze parkerende klanten scherp in het vizier houden. We bespreken zowel de kansen als bedreigingen voor onze positie.

Digitalisering

Elektronisch betalen: Contant betalen wordt vervangen door elektronisch betalen met kaarten of mobiele telefoon. We bieden al diverse digitale betalingsmogelijkheden aan. Nadeel voor Q-Park is dat dergelijke betaaloplossingen sterk nationaal bepaald zijn. Er zijn grote verschillen tussen systemen en regelgeving in de landen, wat bepaalde risico’s voor ons inhoudt. Bovendien zijn de eerste innovatieve betaal­oplossingen alweer verdwenen, waardoor investeringen in ICT- of infrastructuur teniet gedaan worden. De verwachting is dat de betalingsmarkt gedomineerd gaat worden door enkele grote spelers. De introductie van de Europese standaard Single European Payment Area (SEPA) is cruciaal om een open betalingsmarkt te behouden. Q-Park verwerkt jaarlijks miljoenen betalingstransacties en krijgt in een open markt meer vrijheid om partners te kiezen en internationaal te investeren in duurzame systemen.

Digitale handhaving: Grotere steden introduceren systemen om handhaving digitaal af te handelen. Er wordt al gebruikgemaakt van nummerplaatherkenning voor in- en uitchecken. Dit zorgt voor een verschuiving van vooraf naar achteraf betalen. Lokale overheden besparen hiermee op hun handhavingskosten. Straatparkeren wordt eenvoudiger voor automobilisten en daarmee een grotere concurrent van parkeergarages. Q-Park reageert hierop met aantrekkelijker parkeertarieven die zijn gebaseerd op tijd/euro. Bovendien maken we elektronisch betalen bij de uitgang mogelijk en is onze handhavende dienstverlening gedigitaliseerd.

Actuele informatie: Er komt steeds meer informatie beschikbaar om automobilisten onderweg te verwijzen naar een vrije parkeerplek. Lokale initiatieven zullen worden geïntegreerd in landelijke informatiesystemen. In de nabije toekomst zal dit alleen nog van toepassing zijn op parkeergarages. We lopen voorop met deze ontwikkelingen en bieden onze informatie al via dergelijke systemen aan.  

Online diensten voor klanten: Een parkeerplek online reserveren en betalen, parkeerabonnementen kopen, elektronische facturen en betalingsmogelijkheden, een persoonlijke pagina, gerichte promoties in samenwerking met partners (hotels, evenementen, winkelcentra). Dit soort online diensten is essentieel voor de toekomst van de parkeermarkt. Q-Park ontwikkelt een digitaal platform om dit alles te kunnen bieden en om meer kennis te ontwikkelen over de klant. Zo kunnen we onze dienstverlening nog nauwkeuriger op de behoefte afstemmen.

Verstedelijking

In 2050 leeft 70 procent van de wereldbevolking in steden, ten opzichte van 50 procent nu1. De druk op bestaande faciliteiten en infrastructuur neemt toe. Het is vooral de groeiende oudere generatie die wonen in de grote stad kan betalen en die in bezit van een auto is. Daardoor stijgt het aantal auto’s nog altijd de komende jaren. Het gevolg hiervan is dat het stadsbestuur wordt uitgedaagd met innovatieve, flexibele en betaalbare oplossingen te komen voor een meer efficiënte infrastructuur en stedelijke ontwikkeling.  

Meer taken minder middelen bij de lokale overheid

In alle landen waar we actief zijn, zien we dat de centrale overheid de lasten verlegt naar gemeenten. Zij moeten met minder middelen meer diensten leveren, waaronder parkeerdiensten. Een natuurlijke reactie zal zijn om de parkeertarieven te verhogen, wat de prijs voor parkeren overal opdrijft. Ook zullen gemeenten van gratis straatparkeren naar meer betaalde parkeerplekken op straat willen. Dit biedt kansen voor Q-Park omdat steden nu al woekeren met de schaarse publieke ruimte. Daarom pleit Q-Park ervoor parkeerplaatsen van kantoren, zorgcentra en dergelijke, buiten werkuren toegankelijk te maken voor publiek en parkeergarages buiten de piekuren toegankelijk te maken voor omwonenden met parkeervergunning. We kunnen deze ontwikkelingen faciliteren met specifieke dienstverlening.

Duurzame ontwikkelingen binnensteden

Vooral de grotere steden zetten in op verduurzaming, wat invloed zal hebben op autogebruik en parkeren. De auto zal geweerd worden uit het straatbeeld, vervuilende auto’s worden zelfs geweigerd of zwaarder belast. Er komen meer voetgangersgebieden en daardoor ontstaat meer behoefte aan ondergrondse parkeervoorzieningen of faciliteiten buiten het centrum. Dit past volledig in onze visie op duurzame mobiliteit. Maar de verduurzaming op straat gaat langzaam omdat parkeerinkomsten een welkome aanvulling zijn op de begroting van gemeenten.

Winkelbeleving

Winkelen wordt steeds meer een uitje, een bijzondere ervaring. We zien de behoefte aan parkeergelegenheid verschuiven naar grote steden die een aantrekkelijk aanbod hebben. Online kopen betekent dat mensen minder vaak gaan winkelen, en alleen daar waar het echt nog leuk is. De beste locaties worden nog steeds aantrekkelijker, minder goede locaties nemen in populariteit af. We zullen ons met ons vestigingsbeleid concentreren op de beste locaties en die toegankelijk maken voor onze parkerende klanten.

Autobezit en autogebruik

Auto delen: Het aantal nieuwe autoverkopen daalde sterk de laatste jaren. Over 2014 is er slechts sprake van een zeer lichte groei2. Deze ontwikkeling is direct te koppelen aan de economische crisis van de laatste vijf jaar. Daarnaast speelt een nieuwe maatschappelijke trend een rol. Auto delen wint aan populariteit, vooral onder jongere mensen. In deze groep neemt het autobezit duidelijk af. De grootste afname is te zien bij jongeren onder de 26. Jonge mensen leven in steden en hebben minder behoefte aan een auto. Er zijn voldoende goede alternatieven zoals openbaar vervoer of de fiets. Veel jongeren zien het bezit van een auto ook minder als een statussymbool dan hun ouders. De oudere generatie hecht wel aan het bezitten van een eigen auto. Aangezien de vergrijzing zijn top nog niet heeft bereikt, zal het aantal auto’s de komende jaren nog toenemen.

Elektrische auto’s: In enkele landen zien we een toename van het aantal elektrische auto’s. Er zijn nog altijd beperkingen voor echt sterke groei: batterijtechnologie en marktacceptatie. Ondanks het fiscale stimuleringsbeleid van sommige overheden omarmt de consument de elektrische auto nog niet op grote schaal. Overheden draaien de fiscale mogelijkheden nu terug, waardoor de acceptatie nog verder zal afnemen. De toekomst is onzeker, zowel wat betreft batterij- als oplaadtechnologie. Het aanbieden van snelladen (opladen in 15 minuten) vraagt hoge investeringen in de elektrische installatie en veiligheidsmaatregelen. Aanbieden van opladen tijdens het parkeren (2 uur), is goedkoper doordat er minder dure laadpalen nodig zijn die bovendien op het bestaande elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden. Q-Park biedt inmiddels 434 laadplaatsen aan in haar faciliteiten. Daarmee komen we tegemoet aan de langzaam groeiende behoefte van onze klanten.

Zelfsturende auto’s: Op de middellange tot langere termijn kunnen zelfsturende auto’s een verstorende trend vormen. We voorzien de eerste commerciële toepassingen al in 2018, terwijl in 2025 ook de eerste autonome snelweg is voorzien. Ergens rond 2030 zal dit een verdere vlucht gaan nemen en uitmonden in een volledig zelfsturend ecosysteem in 2040. Deze ontwikkeling volgen we op de voet, omdat we voorzien dat we met onze faciliteiten een praktisch en essentieel onderdeel kunnen zijn van dit systeem van de toekomst.

Q-Park Albion Street, Leeds, Groot-Brittannië

  1. Bron: Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, 18 februari 2015.
  2. Bron: Mobiliteit in Cijfers, 2014-2015.