Wat beter kan

We lopen tegen dilemma's en uitdagingen aan die zorgen dat we onze (Quintessence) doelstellingen moeten bijstellen. De tegenvallende economische omstandigheden leiden ertoe dat we keuzes moeten maken om de financiële stabiliteit te blijven borgen. Dit zet een rem op investeringen in duurzame materialen of oplossingen in onze parkeergarages. We blijven investeren, maar houden tegelijkertijd onze kosten scherp in het oog.

Niet alle G4 prestatie-indicatoren (PIs) worden in onze organisatie even goed begrepen, ondanks de uitbreiding op de bijbehorende protocollen. Dit geldt vooral voor de nieuwe G4 PIs die nu materieel zijn bevonden. We zijn voornemens om een training te geven in 2015 met gedetailleerde uitleg voor de diverse verantwoordelijkheden.

Uit sommige prestaties blijkt dat MVO als thema nog beter op de kaart gezet kan worden in verschillende Q-Park landen. Vooralsnog worden alle MVO prestaties slechts eenmaal per jaar opgevraagd. Voor sommige PIs is het mogelijk om ook per kwartaal of half jaar gegevens op te vragen en te delen. Dit kan de aandacht voor MVO aspecten in de landen versterken en de prestaties verbeteren. We werken toe naar een geïntegreerd proces voor dataverzameling voor zowel financiële als niet-financiële prestaties zodat we de informatie beter en sneller voorhanden hebben.

Verificatieproces

Wat beter kan is onze inspanning om medewerkers te trainen hun weerbaarheid te vergroten. Ondanks dat een groot aantal operationele medewerkers jaarlijks getraind wordt hoe om te gaan met agressie en geweld, willen we hier scherp aandacht voor houden en dit aantal verhogen. We willen dat 25 procent van onze medewerkers een dergelijke training heeft gevolgd in 2017.

Onze visie op de voordelen van duurzame mobiliteit voor de leefbaarheid van de stad biedt kansen om daarover in gesprek te gaan met gemeenten en andere partijen. Dat kan altijd beter. Onze focus blijft gericht op de kansen die gedifferentieerde prijsstrategieën bieden, zowel economisch als voor de leefomgeving.