Materialiteit

Om het beleid te optimaliseren voeren we om de 2 à 3 jaar een materialiteitsanalyse uit. De onderwerpen die door in- en externe belanghebbenden als meest relevant worden aangemerkt, en die essentieel zijn voor het uitvoeren van de strategie, worden meegenomen in het MVO beleid. In 2014 hebben we een uitgebreide materialiteitsanalyse gedaan, geheel volgens de G4 richtlijn.

Q-Park materialiteitsmatrix 2014

In 2013 bleek dat de aspecten 'goed werkgeverschap', 'anti-corruptie' en 'privacy klantengegevens' sterker in het niet-financiële sturingskader geïntegreerd moesten worden. Dit is gebeurd. Dit jaar bleek dat de onderwerpen die we van strategisch belang achtten dezelfde prioriteit krijgen van onze belanghebbenden. We zien daarom geen aanleiding om het beleid aan te passen. Wel zijn enkele indicatoren toegevoegd. Meer hierover leest u bij Grondslagen.

Belanghebbenden en materieel bevonden aspecten