MVO beleid

Voor Q-Park is maatschappelijke verantwoordelijkheid de bereidheid om ethische, sociale en milieuaspecten op te nemen in de strategie. Maar we gaan verder en betrekken deze aspecten ook daadwerkelijk bij de beslissingen die we nemen. Q-Park biedt openheid over de gevolgen van wat we doen voor mens, maatschappij en milieu. Ons bewustzijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben, is gericht op duurzaamheidsprestaties binnen onze keten: van Q-Park als geheel, elk van onze landenorganisaties, onze klanten en de maatschappij.

Voldoen aan wet- en regelgeving en geldende normen is voor Q-Park een minimale eis. Maatschappelijke ver­antwoordelijk­heid gaat namelijk naar ons idee juist over dat wat een organisatie uit eigen beweging extra doet.

Profit, People, Planet

Met het MVO beleid streeft Q-Park naar evenwicht tussen de economische (‘Profit’), sociaal-maatschappelijke (‘People’) en ecologische gevolgen (‘Planet’) van onze activiteiten op korte en lange termijn. Hierbij maken we onderscheid tussen factoren die Q-Park zelf bepaalt - de eigen bedrijfsvoering in de parkeerfaciliteiten die we in eigendom hebben, of lang huren- en factoren waarop Q-Park slechts invloed kan uitoefenen. Bij dat laatste gaat het onder andere om parkeerbeheer bij andermans vastgoed en het mobiliteitsgedrag van onze klanten.

Beleidskeuzes

Het MVO beleid maakt onderdeel uit van het meerjarig ondernemingsplan. De beleidskeuzes zijn gebaseerd op de eigen kwaliteitsbelofte en de MVO visie. Ze sluiten aan bij ontwikkelingen in de Europese economie, de parkeermarkt en bij de ‘Sustainable Development Strategy’ van de Europese Unie (EU SDS).

Ambities

Q-Park kiest voor ambities die passen bij de eigen strategie en die in de hele organisatie toepasbaar zijn. Door het formuleren van concrete doelen, kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren (PIs) zorgen we ervoor dat onze prestaties van jaar tot jaar te vergelijken zijn. Alleen op deze manier kunnen we concreet actie ondernemen en bijsturen waar nodig.

Belanghebbenden

De meningen en verwachtingen van belanghebbenden zijn voor Q-Park wezenlijke input om de kwaliteit van de dienstverlening en continuïteit van de bedrijfsvoering te evalueren en verbeteren. Daarom overleggen we continu met landendirecties, medewerkers, partners, aandeelhouders en financiële instellingen en betrekken we hen bij onze activiteiten.

Verder kijken we bij elk specifiek project met welke relevante belanghebbenden we in gesprek gaan. De communicatie met deze belanghebbenden is ook een goede manier om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen, om kennis en ervaring te delen, vertrouwen te wekken en problemen te voorkomen of op te lossen.

Verslaggeving

We geven antwoord op gerechtvaardigde vragen en leggen jaarlijks verantwoording af in een MVO verslag. Hierbij volgen we de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) op G4 applicatie niveau Core en de Transparantiebenchmark (TB) van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Voor het verslag over 2013 behaalde Q-Park plaats 19 op de TB.

Q-Park positie op de TB 2014 ranglijst

Op uitnodiging van enkele aandeelhouders neemt Q-Park sinds 2011 ook deel aan de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) voor vastgoedbeleggingen. Hier is de positie nog niet goed genoeg om ons 2017 doel van peer group gemiddelde te halen.

Q-Park positie op de GRESB 2014 ranglijst