Uitdagingen

Een duurzame bedrijfsvoering en het uitdragen van de maatschappelijke relevantie kennen zo hun uitdagingen: zorgen voor betrouwbare, vergelijkbare gegevens, de juiste balans vinden tussen positieve en negatieve berichten, en overzicht houden in een zee van data. We zijn ervan overtuigd dat op de langere termijn de voordelen van onze MVO strategie en nauwkeurige MVO rapportage de nadelen ruimschoots overtreffen. Q-Park signaleert de volgende kansen en bedreigingen:

Kansen

Bedreigingen

Q-Park geeft veel aandacht aan de beheersbaarheid van strategische, operationele en financiële risico’s van het MVO beleid. Investeringen en risico­inschattingen worden behandeld in het ondernemingsplan, het bedrijfsnoodplan en de handboeken voor accounting, P&O en marketing. Deze interne documenten bevatten ook duidelijke richtlijnen, processen en protocollen voor de preventie en aanpak van operationele risico’s. Hieronder vallen ook MVO risico's op het gebied van milieuvervuiling, medewerkerstevredenheid en veiligheid.

Q-Park heeft haar risico's in 4 groepen ingedeeld:

De risicomatrix laat per risicogroep zien welke aspecten de grootste invloed hebben op de strategie en de resultaten van Q-Park. In het risicoprofiel van Q-Park staat beschreven hoe we deze risico's beheersen. Risico's met de hoogste prioriteit zijn: investeringen, rentetarieven, portfolio, ICT en ethiek. Meer hierover leest u in ons financieel jaarverslag 2014.

Schematisch overzicht van de belangrijkste risico’s, waarbij de risico's met de hoogste prioriteit in zwart zijn aangegeven.