Kerncijfers

Download data

2014

2013

Netto resultaat (x EUR miljoen)

Netto omzet

768,8

742,2

Operationeel resultaat

174,7

174,6

Netto resultaat

-227,7

-146,5

Balans (x EUR miljoen)

Vastgoedbeleggingen

5.293,9

5.157,5

Eigen vermogen

1.155,1

1.363,0

Huurverplichtingen

2.598,8

2.286,7

Netto bankschulden

1.201,1

1.410,3

Kasstromen (x EUR miljoen)

Operationele activiteiten

89,9

77,2

Investeringsactiviteiten

-55,3

-50,9

Financieringsactiviteiten

-10,2

3,0

Mutatie liquide middelen

24,4

29,3

Bedrijfsomvang

Voltijdsmedewerkers

2.199

2.218

Parkeerfaciliteiten

6.142

5.920

Parkeerplaatsen

836.473

805.320

Ratio:

- juridische eigendommen

6%

7%

- erfpachten en concessies

11%

12%

- beschermde leases

5%

5%

- overige leases

45%

43%

- in beheer

33%

33%

Aandeelhoudersresultaat (x EUR miljoen)

Netto resultaat

-227,7

-146,5

Rechtstreekse vermogensmutaties

19,8

16,2

Totaal resultaat

-207,9

-130,3

Ratio's

Gearing (netto bankschulden / eigen vermogen)

1,0

1,0

Eigen vermogen plus netto bankschulden / vastgoedbeleggingen minus huurverplichtingen

0,9

1,0

Interestdekking ratio

2,5

2,2

Netto bankschulden / EBITDA

6,5

7,5

Parkeerfaciliteiten per regio

Download data

2014

2013

Regio 'Mid'

469

469

Regio 'West'

104

97

Regio 'Zuid'

262

266

Regio 'Noord'

5.307

5.088

Totaal

6.142

5.920

Parkeerplaatsen per regio

Download data

2014

2013

Regio 'Mid'

185.655

185.188

Regio 'West'

75.732

75.711

Regio 'Zuid'

149.701

151.618

Regio 'Noord'

425.385

392.803

Totaal

836.473

805.320

Omzet per regio

Download data

(x EUR miljoen)

2014

2013

Regio 'Mid'

310,5

298,4

Regio 'West'

119,1

102,8

Regio 'Zuid'

106,3

105,1

Regio 'Noord'

232,9

235,9

Totaal

768,8

742,2

Voltijdsmedewerkers per regio

Download data

2014

2013

Regio 'Mid'

581

609

Regio 'West'

454

477

Regio 'Zuid'

492

481

Regio 'Noord'

624

599

Holding

48

52

Totaal

2.199

2.218

Ontwikkelingen over 7 jaar

Download data

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Parkeerplaatsen (x 1.000)

836

805

860

848

841

834

789

Parkeerfaciliteiten

6.142

5.920

5.939

5.810

5.808

5.707

5.604

Voltijdsmedewerkers

2.199

2.218

2.205

2.192

2.186

2.209

2.209

Omzet (x EUR miljoen)

769

742

740

694

661

601

535

Operationele kasstroom (x EUR miljoen)

90

77

82

90

89

54

78

Operationeel resultaat voor afschrijvingen (x EUR miljoen)

185

185

183

178

173

157

131