Kernprestaties

Economie

113.191(2013: 100.616) Parkeerplaatsen bij OV1432 (2013: 426) PFs2 met gedifferentieerde prijsstrategieënPFs met alternatieve mobiliteitsopties 242 (2013: 191)

Milieu

Plaatsen voor elektrische auto's 434 (2013: 394)CO2 in kg/per parkeerplaats in eigendom of langdurige huur 151 (2013: 162)Kostenbesparing door energiebesparing EUR 460.043

Maatschappij

AED's3 publiek toegankelijk 181 (2013: 47)Medewerkers die regelmatig trainingen krijgen 65% waarvan MVO training 3%Conflicthanteringstrainingen 5504 (2013: 618)

Overige

PFs met dynamische informatie 209 (2013: 169)Transparantiebenchmark 19 en G4 CorePrijsstrategietrainingen 265 (2013: 184)
353 (2013: 312) PFs met Parkeer Route Informatie Systeem PFs meer dan 25 dagen VOL 119 (2013: 144)Hybride auto's 83 (2013: 68)
  1. Openbaar vervoer
  2. PFs = parkeerfaciliteiten
  3. Automatische Externe Defibrillator
  4. Een rood cijfer geeft aan dat dit getal een negatieve trend volgt