Interview Maatschappelijk Rendement

Martine Menko, Investment Officer bij het Pensioenfonds Beroepsvervoer, aandeelhouder Q-Park

Meer duurzaam denken en doen

In haar dagelijkse werkomgeving ziet Martine Menko een beweging naar meer duurzaam denken en doen. "Ook wij compenseren onze CO2-uitstoot, letten op papierverbruik, dat soort dingen, maar de milieu-impact van onze bedrijfsvoering is onbeduidend vergeleken met die van een productiebedrijf. De impact van beleggingen, onze kernactiviteit, is vele malen groter. We zijn bezig met maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat is nog erg in ontwikkeling. Ik denk dat daar de komende jaren significante veranderingen in zullen optreden, ook onder maatschappelijke druk. Aandeelhouders zeggen aan de ene kant: we willen een goed rendement en aan de andere kant: onze deelnemers zijn de samenleving. Dan rijst de vraag: wat is maatschappelijk verantwoord? Een zo hoog mogelijk financieel rendement of trekken we het breder naar een maatschappelijk rendement? Ik denk dat we in ons beleggingsbeleid over enkele jaren meer aspecten meewegen dan het bedrijfsrendement. Aspecten waarmee we duidelijke keuzes maken voor de lange termijn.”

Koploper

Gezien het belang dat ze aan maatschappelijk verantwoord ondernemen hecht, juicht ze het MVO beleid van Q-Park toe. “Ik vind dat het bedrijf de verantwoordelijkheid heeft om te proberen de impact op de samenleving te verkleinen door de verduurzaming van de garages. En ook door bij gemeentes de verkeersstromen voor het parkeren zo efficiënt mogelijk te maken, want dat heeft invloed op de CO2-uitstoot. Q-Park heeft dat niet volledig in de hand, maar kan wel invloed uitoefenen op het mobiliteitsbeleid van gemeentes. Die moeten erin meegaan. Het is dus belangrijk dat je datgene waar je wél invloed op hebt, optimaal doet. Ik ben ervan overtuigd dat koploper zijn op de lange termijn loont."